Lezingen

De verschillende onderwerpen van lezingen

Ik verzorg verschillende lezingen, bij uitstek geschikt voor vrouwenbijeenkomsten en/of Bijbelstudiegroepen. Van te voren vindt er altijd een kort overleg plaats over de inhoud van de lezing. Het kan gaan over Corrie ten Boom, een persoon uit de Bijbel, maar ook over een onderwerp ‘Gebed’ of ‘Vergeving’.
In 2017 ben ik beschikbaar op woensdagen en vrijdagen, en de gehele week op avonden.

Corrie ten Boom

De lezing start altijd met het voorstellen van de Familie ten Boom. De grote gastvrijheid van Corrie’s ouders staat centraal. Behalve hun vier kinderen woonden ook nog drie zussen van Corrie’s moeder in hun huis. De Familie ten Boom leefde vanuit hun rotsvast geloof. Daarnaast hadden zij een grote liefde voor het volk Israël.

Daarna vertel ik over hoe ze tijdens de oorlogsjaren in het ongewapende verzet terecht gekomen zijn. Ook toen stond hun huis open voor velen. Hun huis werd een schuilplaats voor honderden mensen die voor kortere of langere tijd daar onderdak kregen. Door verraad kwam de familie in de gevangenis terecht. Corrie en haar oudste zus Betsie werden gedeporteerd naar een concentratiekamp in Oost-Duitsland, Ravensbrück. Dit gedeelte vertel ik voor de pauze.

Na de pauze vervolg ik het verhaal met de verdere geschiedenis van Corrie en Betsie. Betsie overlijdt eind 1944 aan ondervoeding en Corrie wordt op wonderlijke wijze vrijgelaten. Zij was zwaar ondervoed maar ging met een hart vol vuur door de mensen de boodschap van het Evangelie te vertellen. “Er is geen put zo diep of Zijn armen zijn onder ons om ons te dragen”.

Over het Corrie ten Boom huis