Referenties

Lees hier de reacties op de lezingen
15 februari 2017 - Ede Bethelkerk

Woensdagmiddag 15 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. De zaal was goed gevuld met senioren uit de Rietkampen, Ede-Zuid en daarbuiten. Op deze zonnige middag ging de bezinning van ds. J.E. de Groot over het thema “Toch goede moed in (ondanks) de storm” naar aanleiding van Handelingen 27 : 14 – 25.

Na de overdenking was het woord aan mevrouw Jannie van Rijn uit Bodegraven. Zij zou ons vertellen over het leven van Corrie ten Boom. Voorafgaand aan haar verhaal werd er een filmpje ter ondersteuning van haar lezing getoond. We kregen zo een goed inzicht over de klokken- en horlogewinkel en het achterhuis aan de Barteljorisstraat in Haarlem waar zich veel afgespeeld heeft.

Jannie stelde ons de familie Ten Boom voor. De grote gastvrijheid van Corrie’s ouders stond centraal. Behalve hun vier kinderen woonden ook nog drie zussen van Corrie’s moeder in hun huis. De familie Ten Boom leefde vanuit hun rotsvast geloof. Daarnaast hadden zij een grote liefde voor het volk Israël.

Jannie vertelt ons hoe de familie Ten Boom tijdens de oorlogsjaren in het ongewapende verzet terecht gekomen is. Hun huis stond open voor velen en werd een schuilplaats voor honderden mensen die voor kortere of langere tijd daar onderdak kregen. Door verraad kwam de familie in de gevangenis terecht. Corrie en haar oudste zus Betsie werden gedeporteerd naar een concentratiekamp in Oost-Duitsland, Ravensbrück. Het leven in dat kamp was bijna ondragelijk, maar ook daar vertelden Betsie en Corrie hun medegevangenen van de liefde van Jezus. Betsie overlijdt eind 1944 aan ondervoeding en Corrie wordt op wonderlijke wijze vrijgelaten. Zij was zwaar ondervoed en na herstel ging Corrie verder met een hart vol vuur de mensen de boodschap van het Evangelie te vertellen. “Er is geen put zo diep of Zijn armen zijn onder ons om ons te dragen” en “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. In meer dan 30 jaar bezocht Corrie ten Boom meer dan 60 landen om te getuigen van Gods liefde en mensen te bemoedigen met de boodschap uit: Jes. 43: 4: “want u bent kostbaar in Zijn ogen en hooggeschat en Hij heeft u lief”. Op haar 91e verjaardag op 15 april 1983 overleed deze bijzondere vrouw.

Tot besluit van deze lezing kregen wij allen een kaart mee met het gedicht:

Mijn leven is een weefsel, tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren, heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in, en ik door onverstand
vergeet: Hij ziet de boven-, en ik de onderkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten, en de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen, en verklaart Hij het waarom
hoe nodig donk’re draden, zijn in de Wevers hand
naast goud- en zilverdraden.
Zo komt Zijn plan tot stand.

Wij allen waren zeer onder de indruk van het levensverhaal van Corrie ten Boom. Met elkaar kijken we terug op een bewogen seniorenmiddag.

17 januari 2017 - Sint-Annaland

Goedemiddag Jannie,

Nogmaals hartelijk bedankt voor de lezing over Corrie ten Boom op 17 januari 2017 in Sint-Annaland.

Wij als commissie vonden het unaniem een prachtige middag. U verwoorde het op een speelse maar zeker ook serieuze manier. Het evangelie mocht duidelijk naar voren komen. Wat ook het doel van Corrie zou zijn geweest.

Wij hebben van een aantal deelnemers ook heel positieve geluiden gehoord.

Wij raden deze lezing zeker bij een ander aan.

Gods zegen op uw werk maar ook van uw collega's van de Corrie ten Boom Stichting.

Een hartelijke groet namens de ouderencontactcommissie,

Hanneke Aret

19 januari 2017 - Veenendaal

Dag Jannie,

Wij hebben een prachtige middag gehad.

Jannie van Rijn was afgelopen donderdag op onze seniorenmiddag in Veenendaal. Zij begon met een filmpje over het Corrie ten Boomhuis te Haarlem, de vroegere horlogewinkel, waar de familie ten Boom woonde. Daarna vervolgde ze haar verhaal. Een heel boeiend en indrukwekkend verhaal over deze dappere familie die zoveel Joden onderdak gaf maar toch op een gegeven moment verraden is.

Wat was het aangrijpend toen ze een gesprek tussen Corrie en haar zus Betsie voordroeg dat zich afspeelde in kamp Ravensbruck. Wat een geloofsmoed hadden deze twee zussen, die toch ook zo verschillend waren. Ingrijpend als Corrie alleen over blijft. Maar door een Godswonder vrijkomt uit Ravensbruck en nog zoveel heeft mogen getuigen van haar liefdevolle Vader. De ouderen hebben een heel mooie middag gehad. Zeer aan te bevelen voor ouderen maar ook zeker voor jongeren.

18 januari 2017 - Bethlehemkerk Den Haag

Dag Jannie,

Namens de ouderencommissie van de Bethlehemkerk Den Haag , wil ik je hartelijk bedanken voor de presentatie van afgelopen woensdag . Het was heel indrukwekkend ! Je vertelt boeiend over het leven van Corrie ten Boom, haar geloof en vertrouwen in God in de moeilijkste omstandigheden, het wegcijferen van haar zelf voor de medemens met gevaar voor haar eigen leven.

We kregen ook van de ouderen veel positieve reacties. Fijn , dat er ook veel leesmateriaal was om aan te schaffen , in de vorm van dagboekjes en het verhaal van haar leven . Zodat we het allemaal nog eens rustige na kunnen lezen.

Met vriendelijke groet,

Corrie Toet

10 januari 2017 - Lunteren

Beste Jannie,

U vertelde op een boeiende en indringende manier over het leven van de familie ten Boom en in het bijzonder over dochter Corrie. Wij denken dat iedereen het een mooie en fijne avond vond. We wensen u Gods zegen op uw werk.

Wat de vereniging betreft: wij zijn een vrouwenvereniging met 52 leden en hoen bij de hersteld hervormde kerk in Lunteren.

20 mei 2015 Groot-Ammers

Beste Jannie,

Een lezing voor een historische kring is niet gebruikelijk voor je. Wij waren ons dat bewust en hebben er toch voor gekozen om je uit te nodigen om over het leven van Corrie ten Boom te vertellen. Dit sloot aan bij de tentoonstelling die wij hadden met als thema: Het leven in oorlogstijd.

De lezing is met ca. 45 personen goed bezocht. Er is ook flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om boeken en kaarten te kopen. Ik denk dat dit vooral te danken is aan je enthousiaste wijze en je kunst van vertellen. Je voelt de luizen kriebelen!

Bedankt ook voor de prettige contacten die we gehad hebben.

Historische Kring Nieuwpoort,
Adrie den Hartog

31 maart 2015 - Tholen

Op 31 maart was ik op de jaarvergadering van vrouwenvereniging Martha in Tholen. Wat een prachtige lezing over het leven van Corrie ten Boom! Tijdens zo`n lezing bekruipt mij altijd het gevoel: En wat doe ik nu eigenlijk voor God?

Het was erg bemoedigend dat Janny duidelijk zei dat wij God op ons eigen plekje mogen dienen. De manier waarop Janny het deed sprak mij erg aan. Ik denk dat dat komt omdat Janny zichzelf is tijdens de lezing. Ze kan heerlijk vertellen!

Janny bedankt voor je inzet en ik hoop dat je nog lang zit werk mag doen!
Hartelijke groet
Karina Eerland

17 februari 2015 - Bennekom

Dag Jannie,

Een mailtje vanuit Bennekom n.a.v. je lezing over het leven van Corrie ten Boom.

Je hebt ons een geweldige middag bezorgd; indrukwekkend en boeiend.
Wat een gave als je zo beeldend kunt vertellen. Ik zag de gebeurtenissen gewoon voor me.
Nogmaals hartelijk dank.

Hartelijke groet,
Co. v.Teylingen - v.d.Veer.

10 februari 2015 - Christelijke Vrouwenvereniging Krommerijnstreek

Dag Jannie,

Graag wil ik je, namens ons bestuur, nog bedanken voor je bijzonder warme en bevlogen lezing afgelopen dinsdagmiddag over Corrie ten Boom.
Gezien de vele positieve reacties van onze leden nogmaals hartelijk bedankt.
Succes rondom je werk over dit thema.

Met een vriendelijke groet,
Dicky de Jong, Katwijk.

28 januari 2015 - Christelijke Vrouwenvereniging Krommerijnstreek

Goedenavond mevrouw Van Rijn,

Wat hebben we als dames van de Christelijke Vrouwenvereniging Krommerijnstreek, genoten van uw lezing over het leven van Corrie ten Boom! U bracht het zo boeiend, dat we het zo voor ons zagen. Ik moest de notulen maken en ik had het liefst het hele verhaal op willen schrijven, maar dan werd het wel erg lang. Alle kleine verhaaltjes in het grote verhaal zijn de moeite waard en het is heel mooi dat de boodschap van Betsie en Corrie ten Boom op deze manier nog steeds door gegeven mag worden. Al is de put nog zo diep, de liefde van Jezus Christus is dieper. Nogmaals hartelijk dank voor de boeiende avond en Gods zegen gewenst voor de toekomst!

Hartelijke groeten,

Christelijke Vrouwenvereniging Krommerijnstreek
Secretaresse Mia Wijnen-van Westrenen

Vrouwenvereniging "Weest Getrouw" te Hedel

Beste Mevr.van Rijn,

Wij willen U nogmaals bedanken voor de boeiende lezing over het leven en werk van Corrie ten Boom. Vooral werden wij er bij bepaald hoe moeilijk het is om mensen, die ons kwaad hebben gedaan te vergeven. Dat heeft zelfs Corrie, die zo'n groot geloof had ervaren. Wij wensen U Gods zegen toe, om dit mooie werk voort te zetten, zodat velen deze boodschap kunnen blijven horen.

Met hart.groet,
Bestuur en leden van Vrouwenvereniging "Weest Getrouw" te Hedel
Bestuur en leden van de Mannenvereniging te Hedel

Dag mevrouw Van Rijn,

Vanmiddag mochten de ouderen van onze gemeente luisteren naar het boeiende levensverhaal over Corrie ten Boom en haar familie. Het was een prachtige indrukwekkende en soms emotionele vertelling over het leven van de familie ten Boom in het Duitse concentratie kamp en na de oorlog over haar evangelisatie activiteiten. Door heel uw vertelling heen stond de christelijke boodschap centraal.

Het was een fijne middag waarop vele positieve reacties zijn ontvangen. Van harte aanbevolen om mevrouw Jannie van Rijn voor bovenstaande uit te nodigen voor een ouderen/jongeren bijeenkomst.

Hartelijke groeten Jan Willem de Rooij

Afdelingsavond Passage te Bunschoten-Spakenburg op 13 mei 2014.

We leefden deze avond mee met de piepkleine pasgeboren Corrie ten Boom ( zou ze het halen?)

Ja, gelukkig, dankzij het kordate optreden van tante !

Wij toefden in Haarlem bij de familie ten Boom, bij de onderduikers, het verraad en reisden later mee met de zusjes Betsy en Corrie naar Ravensbrück, we kregen de kriebels van de vlooien, we treurden om het sterven van Betsy, waren dankbaar voor de vrijlating van Corrie ................

Om kort te gaan, rasverteller Jannie van Rijn wist ons deze avond dermate te boeien dat we er als het ware bij waren. Voorwaar een bijzondere avond!

Gerrie Bronkhorst-Niesing ( lid Passage Bunschoten-Spakenburg)

9 april 2014 - P.C.O.B. Afd. Andel

Dag mevrouw van Rijn,

Even een reactie op uw presentattie voor onze leden van de P.C.O.B.Afd. Andel te Andel op 9 april l.l.

Wij vonden het een fantastische presentatie (vertelling) over het leven en werken van Corrie ten Boom en daarmee op weg naar Pasen.

Zoals u kon vertellen over haar leven in het Duitse concentratiekamp en na de oorlog over haar evangelisatie activiteiten, het was heel indrukwekkend en soms ook emotioneel.

Door heel uw vertelling heen, stond centraal haar christelijke boodschap, de vergeving van zonden door Jezus Christus en in het verlengde daarvan de vergeving door mensen.

Het was een fijne bijeenkomst waarop vele positieve reacties zijn ontvangen.

Ook de opkomst van de leden was boven het gemiddelde.

8 april 2014 - Passage, Veenendaal

Op dinsdagavond 8 april 2014 heeft Jannie van Rijn uit Bodegraven , bij Passage Veenendaal een lezing verzorgd over Corrie ten Boom.
Ze vertelde het ontroerende, waargebeurde verhaal over het leven van Corrie.
Hoe zij en haar familie heel dicht bij God leefden en dit ook uitdroeg bij alles wat ze deden.
Over haar gevangenneming en haar leven in het concentratiekamp: Ravensbruck, samen met haar oudere zus: Betsy.
Betsy overleed uiteindelijk en Corrie werd door een ambtelijke fout (een wonder van God!) vrijgelaten.

Daarna heeft Corrie vanaf haar 53ste jaar gedurende 33 jaar de hele wereld rondgereisd om te vertellen wat ze in Ravensbruck hadden geleerd: er is geen put zo diep of Gods liefde gaat nog dieper!

Het was een boeiende lezing over een bijzonder persoon!

Jannie van Rijn

19 maart 2014 - Vrouwenvereniging Krimpen

Hierbij enkele reacties:
Een zeer boeiende avond, een indrukwekkende avond, Heel interessant.

Ik had het idee, dat Corrie zelf zo ook vertelde.

Heel warm en getuigend van een groot geloof.

Groeten Aartine Oudenaarden

Gereformeerde Kerk, Stationsstraat te Hardinxveld

Wat hebben we van u genoten, ik had al gauw in de gaten dat we hier met een “rasvertelster” te maken hadden, en niets bleek minder waar!

Wat bent u een bevlogen vertelster: het was alsof u Corrie persoonlijk gekend heeft. Zo fijn om kennis te maken met Corrie ten Boom en erachter te komen wat haar bewoog te gaan evangeliseren.

En het mooie is, door dit verhaal telkens opnieuw te delen werkt het nog steeds door! Nogmaals hartelijk dank voor uw invulling van onze seniorenmiddag, het was geweldig!

Namens de diakonie Gereformeerde Kerk, Stationsstraat te Hardinxveld,

Ageeth Hettema

Vrouwenvereniging Anna te Barneveld

Beste Jannie,

Wat hebben we vanmorgen genoten van je lezing. Heel bijzonder, dank aan God die je de talenten heeft gegeven om het verhaal van Corrie ten Boom over te brengen. Vooral het 2e gedeelte was heel bijzonder. We hingen aan je lippen om het verhaal te horen. Bijzonder! Nadat Corrie is overleden mag haar verhaal doorgaan en God worden groot gemaakt. We hebben het ervaren als een zeer waardevolle ochtend. Echt de moeite waard.

Eefje van Ravenhorst namens vrouwenvereniging Anna te Barneveld

25 februari 2014 - Vrouwengesprekskring in Kerkwerve

Beste Jannie,

Wat hebben we van je lezing over Corrie en gezin ten Boom genoten! En velen met mij, want iedereen die ik na afloop sprak waren onder de indruk. Ik vond vooral mooi en leerzaam hoe je fam. ten Boom schilderde: echt in de praktijk een christelijk gezin zijn. leuke anekdotes, ook van vader ten Boom. En Corrie en Betsie samen in het concentratie kamp. Met een praktisch en levend geloof. Prachtig!

Hartelijk bedankt voor de moeite die je genomen hebt om naar Zeeland te komen.

We zullen je zeker aanbevelen!

Hartelijke groet,
de vrouwengesprekskring Kerkwerve

Margreet en Marieke

18 februari 2014 - Vrije Evangelische gemeente te Hilversum

Beste Jannie,

Ik vond het heel erg leuk om iets te horen over Corrie ten Boom. Ik heb wel eens wat gehoord van deze vrouw, maar ik vond het heel bijzonder wat deze vrouw heeft meegemaakt. Ik heb met veel aandacht geluisterd en kon het verhaal goed volgen, u sprak duidelijk en u maakte het een mooi verhaal. u spreekt duidelijk en het was ook nog leuk om naar te luisteren. Ik hoop voor u ook dat u dit nog veel vaker mag gaan vertellen aan de andere mensen.

22 oktober 2013 - Hervormde gemeente te Zuilichem

Mevrouw Jannie van Rijn was 22 oktober j.l. te gast bij de Ouderencontactmiddag van de Hervormde gemeente te Zuilichem. We hebben deze middag genoten, Jannie schildert het leven van Corrie Ten Boom heel mooi uit, er waren zelfs kippenvelmomenten. Het licht van de Heere mocht Corrie doorgeven, maar Jannie ook.

16 oktober 2013 - Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom

16 oktober 2013 zaten de ouderen van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom zeer geboeid te luisteren naar het levensverhaal van Corrie ten Boom. Dit levensverhaal werd op een bijzonder fijngevoelige manier verteld door mevrouw Van Rijn. Mevrouw Van Rijn weet je zo mee te nemen in haar verhaal dat je een goed beeld krijgt van de gebeurtenissen in het leven van Corrie ten Boom. We hadden een fijne middag met elkaar.

14 oktober 2013

Beste Jannie
Maandag 14 Oktober heeft u bij ons een geweldig verhaal gehouden over Corrie Ten Boom Wij hebben daar allen geweldig van genoten, de reacties waren zeer lovend.

Er werd ook ademloos geluisterd. Wij hopen dat u met deze lezing de herinnering aan deze geweldige vrouw levend kunt houden Met vriendelijke groeten, Aly Rodermond-Pel (voorz, P.C.O.B, AFD. Almkerk)

Tonny Bos

De middag over het leven van Corrie ten Boom is omgevlogen. Het verhaal boeide van het begin tot het eind niet in het minst door de manier waarop het verteld werd; indrukwekkend en betrokken. Een geschiedenis waar je keer op keer door wordt geraakt. Jaloersmakend door de manier waarop Corrie op haar Heer en Heiland bleef vertrouwen ondanks alles.

Met vriendelijke groet,
Tonny Bos.